Online pristupnica

(Sva polja su obavezna)

IZJAVA HDIO O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA DRUŠTVA

Hrvatsko društvo za inženjerstvo okoliša prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih članova navedene u Pristupnici u skladu s odredbama Zakona o udrugama i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Članski podaci uneseni u Popis članova Društva na temelju Pristupnice čuvaju se trajno. Popis članova Društva vodi se u obliku Matične knjige članova Društva i Registra aktivnih članova u pojedinoj kalendarskoj godini. Voditelj Popisa članova je Tajnik Društva, a pravo uvida u cjelokupni Popis članova osim Voditelja Popisa imaju Predsjednik i Dopredsjednik Društva te zakonski ovlaštene osobe po službenoj dužnosti. Svaki član Društva ima pravo uvida u sve osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok za ostale članove Društva ima pravo uvida u nužne podatke, odnosno ime i prezime člana, datum pristupanja i datum prestanka članstva u Društvu. Društvo osobne podatke svojih članova ne ustupa i ne prodaje trećim stranama. U slučaju izmjene ove Izjave, ista za člana Društva nije obvezujuća sve dok ne potvrdi da je suglasan s njezinim izmjenama.

IZJAVA ČLANA HDIO O DAVANJU PRIVOLE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ispunjavanjem i predajom ove Pristupnice dajem dobrovoljnu privolu Hrvatskom društvu za inženjerstvo okoliša da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke navedene u Pristupnici u svrhu poslovanja Društva, sukladno Zakonu o udrugama, Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim pozitivnim zakonskim propisima koje je Društvo dužno provoditi te gore navedenom Izjavom HDIO o prikupljanju i obradi osobnih podataka članova Društva. Također dajem privolu da se moje ime, prezime, titula i fotografije objavljuju sve dok sam aktivni član Društva: (1) u godišnjim izvještajima o radu Društva; (2) u popisu članova Društva na javnim mrežnim stranicama Društva; (3) u objavama o provedenim aktivnostima na kojima sam sudjelovao/la i to: u tiskanim i digitalnim izdanjima Društva, u priopćenjima za javnost, na mrežnim stranicama Društva, na mrežnim stranicama projekata koje Društvo provodi i na stranicama kojima Društvo upravlja na društvenim mrežama. Potvrđujem da sam upoznat/a kako u bilo koje vrijeme navedene privole mogu povući dijelom ili u cijelosti dostavom pisane izjave na poštansku ili e-mail adresu Društva.

Zahvaljujemo Vam na poslanoj Pristupnici. U skladu s odredbama Statuta HDIO, Predsjedništvo Društva će razmotriti Vašu prijavu na svojoj prvoj sjednici te ćemo Vas obavijestiti o rezultatu u što kraćem roku. U pravilu se radi samo o zadnjem formalnom koraku Vašeg prijema u punopravno članstvo te Vam već sada izražavamo dobrodošlicu u HDIO.

Smiley

Došlo je do greške, molimo pokušajte ponovo kasnije ili nas kontaktirajte.