Postani član

Fizičke osobe

Članom Društva može postati svaka fizička osoba koja ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

  • završila je neki od studijskih programa u području inženjerstva okoliša
  • izabrana je u suradničko, nastavno, znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje u polju interdisciplinarnih tehničkih znanosti, grana inženjerstvo okoliša
  • profesionalno je usmjerena na inženjerstvo okoliša.

Osoba koji želi postati član Društva također treba biti zainteresirana za rad u Društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva te prihvatiti odredbe Statuta HDIO.

Godišnja članarina za fizičke osobe iznosi 5,00 eura.

Pravne osobe

Članom Društva može postati i svaka pravna osoba koja se bavi inženjerstvom okoliša, zainteresirana je za pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva te prihvaća odredbe Statuta Društva. Pravne osobe zainteresirane za članstvo u Društvu mogu se javiti na e-mail .

Godišnja članarina za pravne osobe iznosi 150,00 eura.