O Društvu

Hrvatsko društvo za inženjerstvo okoliša (HDIO) osnovano je 22. ožujka 2020. godine s ciljem promicanja, razvijanja i unaprjeđivanja inženjerske struke i tehničkih znanosti u području inženjerstva okoliša. Cilj djelovanja Društva je i širenje javne svijesti o važnosti inženjerstva okoliša u održivom razvoju te očuvanju i zaštiti prirode i okoliša.

Društvo svoje ciljeve ostvaruje kroz djelatnosti razvijanja stručne i znanstvene suradnje s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima i drugim organizacijama koje djeluju u području inženjerstva okoliša te kroz poticanje i podupiranje stručnog rada i razmjene strukovnih iskustava u području inženjerstva okoliša.

Članom Društva može postati svaka osoba koja je završila studijski program u području inženjerstva okoliša, osoba koja je izabrana u suradničko, nastavno, znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje u polju interdisciplinarnih tehničkih znanosti, grana inženjerstvo okoliša ili  osoba koja se profesionalno bavi inženjerstvom okoliša.

Sjedište Društva je u Kratkoj ulici 2 u Varaždinu.