Djelatnosti

  • poticanje i podupiranje stručnog rada i razmjene strukovnih iskustava u području inženjerstva okoliša, upravljanja vodama i upravljanja okolišem, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, istraživanja i razvoja održivih ekosustava, očuvanja i zaštite prirode i okoliša, zaštite i očuvanja kulturnih krajolika i materijalnih kulturnih dobara te drugim područjima vezanim uz inženjerstvo okoliša,
  • poticanje i podupiranje znanstveno-istraživačkog rada u tehničkim i interdisciplinarnim područjima znanosti,
  • razvijanje stručne i znanstvene suradnje s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koji djeluju u području inženjerstva okoliša,
  • razvijanje i populariziranje znanosti i struke kroz organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova, škola, kongresa i seminara, izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija, poticanje inovatorstva, organiziranje i izvođenje programa cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, umrežavanje i razvijanje međunarodne znanstvene, stručne i razvojne suradnje te poticanje i razvijanje međunarodnih prijateljstava,
  • organiziranje i izvođenje aktivnosti zaštite dostojanstva inženjera inženjerstva okoliša i njihovih ustavnih i zakonskih prava na rad i obrazovanje, uključujući aktivno praćenje javnih politika, javno zagovaranje i suradnju sa sredstvima javnog informiranja i drugim medijima te pružanje pomoći i podrške nezaposlenim kolegama, osiguravanje besplatne pravne pomoći i prava na pristup informacijama,
  • organiziranje prigodnih skupova i zabava kulturno-društvenog sadržaja za članove i goste, sportsko-rekreacijskih natjecanja i drugih sportsko-rekreativnih, pustolovnih i edukativnih aktivnosti u svrhu druženja, razmjene iskustava i stjecanja novih znanja te unapređenja zdravlja i rekreacije, poticanje i promicanje volonterstva, društvene solidarnosti, interkulturalnog dijaloga, dobrog upravljanja i razvoja lokalne zajednice