Fizičke osobe

Aktivni članovi HDIO u 2022. godini:

001 Simona Štriga
002 Nenad Petrović
003 Dario Čolja
004 Valentina Stančin
005 Katarina Pavlović
006 Ime Prezime
007 Ime Prezime
008 Ime Prezime
009 Ime Prezime
010 Ime Prezime