Fizičke osobe

Aktivni članovi HDIO u 2022. godini:

001 Simona Štriga
002 Nenad Petrović
003 Dario Čolja
004 Valentina Stančin
005 Katarina Pavlović
006 Andreja Vuger
007 Marija Bašić
008 Tena Baranašić
009 Anita Petermanec
010 Valentina Kraš