Fizičke osobe

Aktivni članovi HDIO u 2021. godini:

001 Simona Štriga
002 Nenad Petrović
003 Dario Čolja
004 Valentina Stančin
005 Katarina Pavlović