Ciljevi

 • promicanje, razvijanje i unaprjeđivanje inženjerske struke i tehničkih znanosti u području inženjerstva okoliša,
 • utjecanje na oblikovanje stajališta i stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja o pitanjima važnim za razvoj inženjerstva okoliša i status inženjera okoliša u društvu,
 • unaprjeđivanje zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog okvira za razvijanje i djelovanje inženjerstva okoliša,
 • unaprjeđivanje statusa i zaštita interesa inženjera inženjerstva okoliša u komorama i savezima te kod poslodavaca i tijela državne uprave,
 • unaprjeđivanje stručnog rada članova i promicanje istraživanja, razvoja i inovacija u području inženjerstva okoliša,
 • poticanje i podržavanje članova u znanstvenoistraživačkom radu u području inženjerstva okoliša,
 • širenje javne svijesti o važnosti inženjerstva okoliša u održivom razvoju te očuvanju i zaštiti prirode i okoliša,
 • okupljanje i međusobno razmjenjivanje iskustava i mišljenja inženjera okoliša,
 • poticanje znanstvenog i stručnog usavršavanja te društvenog života članova,
 • briga o cjeloživotnom usavršavanju članova,
 • izdavanje knjiga i časopisa iz područja inženjerstva okoliša, uspostavljanje, razvijanje i jačanje suradnje sa srodnim udruženjima u zemlji i inozemstvu