Održan 5. Dan karijera u inženjerstvu okoliša

Na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 7. i 8. prosinca održan je 5. Dan karijera u inženjerstvu okoliša. Prvog dana studentima su se predstavili potencijalni poslodavci, a nakon toga su im prezentirane mogućnosti koje pruža Erasmus program. Drugi je dan iskorišten za dijeljenje iskustava s tržišta rada nekoliko završenih studenata te za predstavljanje udruga koje okupljaju bivše i sadašnje studente Geotehničkog fakulteta. Tako su na Danu karijera potencijalnim budućim članovima predstavljeni ciljevi i aktivnosti HDIO.