Međunarodni dan biološke raznolikosti

Međunarodni dan biološke raznolikosti održava se svake godine 22. svibnja, kao spomen na isti dan 1992. godine kada je usvojena Konvencija o biološkoj raznolikosti. Tog dana se kod nas ujedno obilježava i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Pojam biološka raznolikost označava svu raznolikost života na Zemlji – raznolikost staništa, vrsta, populacija i gena, a njen poremećaj može imati dalekosežne posljedice na ekosustave i na čovjekov život. Do sada je opisano i klasificirano oko 1.500.000 vrsta, a pretpostavlja se da ukupan broj doseže od 10 do 30 milijuna. Zabrinjavajuć  je podatak da je više od 10 % postojećih svjetskih vrsta pred izumiranjem, zbog gubitka i degradacije staništa, onečišćenja, klimatskih promjena i invazivnih stranih vrsta. Od 2015. u Europi je izumrlo 36 vrsta, uključujući mnoge slatkovodne ribe, nekoliko vrsta lososa i slatkovodnih mekušaca.

IUCN (Međunarodna unija za očuvanje prirode) sastavila je Europski crveni popis ugroženih vrsta, odnosno vrsta kojima prijeti izuzetno visoki rizik od izumiranja u prirodi, kako bi se što prije poduzele određene akcije za njihovo očuvanje.

Slogan ovogodišnjeg Dana biološke raznolikosti je “Building a shared future for all life”, odnosno “Izgradnja zajedničke budućnosti za sav živući svijet”. Svatko od nas može sudjelovati u izgradnji zajedničke, održive budućnosti provodeći barem neke od 22 akcije za bioraznolikost, a HDIO vas poziva da akciju započnete već danas!